Brink Set vraaggest. ventileren basis CO2 Sky

310434 Venttrade
Bestel
  • Beschrijving
Deze set vraaggestuurd ventileren 2.0 is met alle standaard uitvoeringen van de Renovent Sky te combineren. Het 2-zone vraagsturingssysteem op basis van E-bus communicatie wordt standaard geleverd met 2 CO2-sensoren. Op het systeem kunnen maximaal 8 CO2-sensoren worden aangesloten.

Via de gepatenteerde 3-wegklep wordt de toevoerlucht tussen de woon- en slaapzone verdeeld. Met CO2-sturing wordt de ventilatie geregeld op basis van de actuele luchtkwaliteit in de verblijfsruimtes. Wanneer de luchtkwaliteit in elke zone goed is, volstaat de basisventilatie. Als de luchtkwaliteit in de woonkamer vermindert doordat er bijvoorbeeld veel mensen in de woonkamer zijn, wordt de klep naar de slaapkamers gesloten en wordt (vrijwel) alle ventilatielucht naar de woonkamer gestuurd. Blijkt uiteindelijk dat op de lage ventilatiestand de luchtkwaliteit niet verbetert, dan wordt pas daarna de hoeveelheid ventilatielucht stapsgewijs verhoogd.