BRINK Pure induct

Voor de meest zuivere ventilatielucht!
Het is duidelijk dat luchtvervuiling een probleem is, waar we allemaal mee te maken hebben. Luchtvervuiling is er in verschillende vormen. Een daarvan is fijnstof. Overal ter wereld waar verkeer of industrie is, komt fijnstof vrij. Zelfs op het platteland komt het in de lucht voor. Fijnstof bestaat uit de allerkleinste zwevende deeltjes die verschillen in grootte, herkomst en samenstelling. Uit onderzoek blijkt dat het inademen van fijnstof schadelijk is voor de gezondheid. Hoe kleiner de deeltjes, hoe verder ze doordringen in het lichaam. Met de Pure induct biedt Brink een oplossing die deze allerkleinste deeltjes buiten houdt terwijl uw huis volop wordt geventileerd met de beste en schoonst mogelijke lucht.

Filter